Welke zekerheid heb ik bij het uitlenen van mijn spullen?

Laatste bijwerking: Nov 06, 2018 09:36AM UTC
Peerby is in essentie een deel-platform dat grotendeels is gebaseerd op het onderlinge vertrouwen tussen buren. Wij adviseren buren daarom altijd om onderling goede afspraken te maken, door contactgegevens (naam, adres & telefoonnummer) uit te wisselen en een bepaalde termijn voor het lenen af te spreken. 

Als je twijfelt of je een waardevol item wilt uitlenen, dan staat het je vrij om afspraken met je buur te maken over bijvoorbeeld het achterlaten van een borg. Dit is niet de normale gang van zaken, maar het kan goed werken als beide buren het ermee eens zijn.

Uit ervaring blijkt dat alle Peerby leden voorzichtig omgaan met de spullen die zij lenen van buren. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan proberen wij natuurlijk altijd te bemiddelen, door contact op te nemen met je buur die het item van je heeft geleend.

Is er iets misgegaan of ben je het contact verloren met je buur? Neem dan meteen contact met ons op, via de knop rechts of door ons direct een mail te sturen via support@peerby.com. We helpen je heel graag verder!
 
 

Neem Contact Op

support@peerby.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/nl/portal/articles/autocomplete